ŚWIADCZYMY USŁUGI Z ZAKRESU:

KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów)

Pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
 • wypełnianie deklaracji oraz przekazywanie ich do właściwych urzędów,
 • informowanie o bieżącej sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi,
 • sporządzanie raportów finansowych dla celów statystycznych i zarządczych,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • możliwość odbioru dokumentów od klienta,
 • bieżące księgowanie dowodów księgowych,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • rejestry VAT,
 • obliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi.

Płace i kadry

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie raportów i deklaracji dla ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników,
 • sporządzania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • wyliczanie składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego,
 • ewidencja urlopów,
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.